top of page
  • Writer's pictureMilosz Koldun

Koniec osłabiania się złotego

Rada Polityki Pieniężnej już nie sugeruje, że powinniśmy osłabiać naszą walutę. Mimo, że miesiąc temu RPP miała zupełnie odmienne stanowisko.Rada napisała w komunikacie po posiedzeniu, że „tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego”. Po poprzednich posiedzeniach mogliśmy przeczytać, że „tempo ożywienia gospodarczego może być ograniczane przez brak wyraźnego i trwałego dostosowania kursu złotego…”.


Do tego mamy do czynienia z rekordowym popytem na kredyty mieszkaniowe w marcu 2021 roku wzrost wyniósł ponad 36%. Średnia wysokość kredytu natomiast wzrosła o 5,9% do kwoty 315,5 tyś zł.


Kurs euro spadł o 10 groszy w ciągu kilku dni. Może to być odzwierciedleniem zaprzestania podejmowania decyzji osłabiania polskiego złotego.

6 views0 comments
bottom of page