• Milosz Koldun

Sprawozdania finansowe za 2020 - termin przedłużony!

Nowe terminy sporządzenia sprawozdań finansowych. Przedłużono terminy zarówno dla jednostek sektora prywatnego jak i publicznego za rok obrotowy 2020. Jakie są nowe terminy?Dnia 29 marca 2021 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozporządzenie to zmienia końcowy termin sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.


Rozporządzenie przedłużyło termin o 3 miesiące. Oznacza to, że sprawozdania powinny być gotowe do końca czerwca 2021 roku. Wyjątkiem są jednostki publiczne, którym termin ten przedłużono jedynie o jeden miesiąc oraz jednostek o, których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Tym jednostką terminu nie przedłużono.

0 views0 comments