• Milosz Koldun

Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych - nowe wzory deklaracji!

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych. Stanowią one załączniki do opublikowanego 7 kwietnia 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia. Nowe deklaracje miały by funkcjonować od 1 lipca 2021.
Nowe wzory deklaracji uproszczonych dotyczą deklaracji AKC-UA i AKC-UAKZ. Pierwsza deklaracja dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów akcyzowych stawką inna niż zerowa. Deklaracja AKC-UAKZ dotyczy natomiast nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych ze stawką zerową, ta deklaracja jest kwartalna. AKC-UA zmieni się w niewielkim stopniu natomiast AKC-UAKZ będzie zupełnie nową deklaracją.


Projekt rozporządzenia miałby wejść w życie 1 lipca 2021 roku. Oznacza to, że pierwsze kwartalne rozliczenie w użyciem nowej deklaracji obejmowało by III kwartał 2021 roku. W praktyce składane było by po 30 września w terminie do 10 listopada.

1 view0 comments

Recent Posts

See All